Close Up Of Single Potato Striped Beetle - Leptinotarsa Decemlineata Is A Serious Pest Of Potatoes Plants. Copy Space

STOP přezimující škůdci!

Škůdci na naší zahrádce přečkávají zimu v různých vývojových fázích a v různých úkrytech (praskliny kůry, za šupinami pupenů, pod pupeny apod.), a to hlavně na ovocných a okrasných dřevinách – ovocných stromech, růžích, venkovních ibišcích, rybízu, angreštu atd.

Nejčastěji přezimují škůdci ve fázi vajíček (např. mšice, mery, některé druhy svilušek, štítenek, puklic). Ve fázi dospělců přezimuje miniaturní roztoč – vlnovník (trnkový, hrušňový, jabloňový, ořešákový atd.).

Kdy, jak a čím ošetřovat?

Přezimující vývojová stadia začínají být aktivní v době rašení – brzy zjara nebo i v předjaří. Ošetření odstartujte už od počátku rašení přírodním prostředkem na bázi oleje z indického buku, AGRO Přezimující škůdci STOP, a to v dávce 30 ml/1 l vody. Protože se jedná o olejový prostředek, nechte ho předem 12 hodin při pokojové teplotě (za nízké teploty houstne).

Pro ředění pak použijte vodu také o pokojové teplotě.
Těsně před aplikací jíchu důkladně promíchejte!

Zásadní je dokonalé smočení dřevin postřikem. Musí se dostat do všech skrýší, kde se škůdci ukrývají. Do slova a do písmene dřeviny postřikovou jíchou omyjte! Poslední aplikace je možná na konci rašení.

AGRO Přezimující škůdci STOP je český výrobek, vyvinutý ve VÚRV Praha. Je povolený v ekologickém zemědělství, nezanechává rezidua v rostlinách a má nulovou ochrannou lhůtu.
Je ideální prevencí pro snížení výskytu škůdců v průběhu vegetace.

Škodlivé organizmy v jednotlivých měsících a doporučené přípravky
Plodina Škodlivý organizmus Přípravky
Pokojové rostliny smutníce FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc
Pokojové, přezimované rostliny mšice, molice Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP
Pokojové, přezimované rostliny třásněnky Rock Effect
Pokojové, přezimované rostliny svilušky Rock Effect, Bylinková směs na svilušky
Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem) AGRO Vitality Komplex

Plodina

Škodlivý organizmus

Přípravky

Broskvoň

kadeřavost

Kadeřavost STOP, Champion 50 WG

Angrešt, rybíz

přezimující škůdci

Přezimující škůdci STOP, Rock Effect

Jádroviny, peckoviny, réva

přezimující škůdci

Přezimující škůdci STOP, Rock Effect

Skleníky, fóliovníky

přezimující škůdci

Přezimující škůdci STOP, Rock Effect - ošetření konstrukcí před výsevem a výsadbou

Dřeviny nežádoucí

Nežádoucí dřeviny STOP - nátěry řezných ploch do 14 dnů po skácení, teplota nad 0°C

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Přípravky

Broskvoň

kadeřavost

Kadeřavost STOP, Champion 50 WG

Angrešt, rybíz

přezimující škůdci

Přezimující škůdci STOP, Rock Effect

Jádroviny, peckoviny, réva

přezimující škůdci

Přezimující škůdci STOP, Rock Effect

Skleníky, fóliovníky

přezimující škůdci

Přezimující škůdci STOP, Rock Effect - ošetření konstrukcí před výsevem a výsadbou

Dřeviny nežádoucí

Nežádoucí dřeviny STOP - nátěry řezných ploch do 14 dnů po skácení, teplota nad 0°C

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Likvidace slimáků / skleníky

Ferramol

Likvidace mravenců

Loxiran mravenčí bufet, Sprej proti mravencům, prášek

Likvidace mechů

FLORIA / AGRO Mech STOP

Likvidace plsti/trávník

FLORIA Likvidátor travní plsti

Odpuzování krtků/trávník

FLORIA Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

Plodina

Škodlivý organizmus

Přípravky

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Likvidace slimáků / skleníky

Ferramol

Likvidace mravenců

Loxiran mravenčí bufet, Sprej proti mravencům, prášek

Likvidace mechů

FLORIA / AGRO Mech STOP

Likvidace plsti/trávník

FLORIA Likvidátor travní plsti

Odpuzování krtků/trávník

FLORIA Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

Plodina

Škodlivý organizmus

Přípravky

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Likvidace slimáků / skleníky

Ferramol

Likvidace mravenců

Loxiran mravenčí bufet, Sprej proti mravencům, prášek

Likvidace mechů

FLORIA / AGRO Mech STOP

Likvidace plsti/trávník

FLORIA Likvidátor travní plsti

Odpuzování krtků/trávník

FLORIA Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Likvidace slimáků / skleníky

Ferramol

Likvidace mravenců

Loxiran mravenčí bufet, Sprej proti mravencům, prášek

Likvidace mechů

FLORIA / AGRO Mech STOP

Odpuzování krtků/trávník

FLORIA Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Likvidace slimáků / skleníky

Ferramol

Likvidace mravenců

Loxiran mravenčí bufet, Sprej proti mravencům, prášek

Likvidace mechů

FLORIA / AGRO Mech STOP

Odpuzování krtků/trávník

FLORIA Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Likvidace slimáků / skleníky

Ferramol

Likvidace mravenců

Loxiran mravenčí bufet, Sprej proti mravencům, prášek

Likvidace mechů

FLORIA / AGRO Mech STOP

Odpuzování krtků/trávník

FLORIA Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

Plodina

Škodlivý organizmus

Přípravky

Dřeviny nežádoucí

Nežádoucí dřeviny STOP - nátěry řezných ploch do 14 dnů po skácení, teplota nad 0°C

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Likvidace slimáků / skleníky

Ferramol

Likvidace mravenců

Loxiran mravenčí bufet, Sprej proti mravencům, prášek

Likvidace mechů

FLORIA / AGRO Mech STOP

Likvidace plsti/trávník

FLORIA Likvidátor travní plsti

Odpuzování krtků/trávník

FLORIA Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

Plodina

Škodlivý organizmus

Přípravky

Dřeviny nežádoucí

Nežádoucí dřeviny STOP - nátěry řezných ploch do 14 dnů po skácení, teplota nad 0°C

Pokojové rostliny

smutníce

FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc

Pokojové, přezimované rostliny

mšice, molice

Mšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP

Pokojové, přezimované rostliny

třásněnky

Rock Effect

Pokojové, přezimované rostliny

svilušky

Rock Effect, Bylinková směs na svilušky

Likvidace plsti/trávník

FLORIA Likvidátor travní plsti

Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)

AGRO Vitality Komplex

PlodinaŠkodlivý organizmusPřípravky
Pokojové rostlinysmutníceFLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc
Pokojové, přezimované rostlinymšice, moliceMšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP
Pokojové, přezimované rostlinytřásněnkyRock Effect
Pokojové, přezimované rostlinysviluškyRock Effect, Bylinková směs na svilušky
Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)AGRO Vitality Komplex
PlodinaŠkodlivý organizmusPřípravky
Pokojové rostlinysmutníceFLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rost.omezující výskyt smutníc
Pokojové, přezimované rostlinymšice, moliceMšice - Molice STOP, Rock Effect, Mospilan 20 SP
Pokojové, přezimované rostlinytřásněnkyRock Effect
Pokojové, přezimované rostlinysviluškyRock Effect, Bylinková směs na svilušky
Zvýšení odolnosti rostlin vůči stresům, urychlení regenerace při poškození rostlin (škůdci, chorobami, suchem, teplem)AGRO Vitality Komplex

Používáme technologie, jako jsou cookies za účelem analýzy návštěvnosti, cílené reklamy a zajištění fungování stránek. Více o ochraně osobních údajů.