Sdělení zákazníkům

17. březen 2020

Vážení obchodní partneři,

pandemie koronaviru, která v těchto dnech kulminuje v České republice, ovlivňuje nejen náš osobní život, ale opatření s ní spojená i fungování naší společnosti M.A.T. Group s.r.o.

Je pro nás důležitá bezpečnost našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Tuto obtížnou situaci sledujeme od začátku a samozřejmostí pro nás bylo, že jsme přistoupili k zavedení bezpečnostních opatření, která mohou eliminovat případný dopad na zdraví všech spolupracovníků a obchodních partnerů. Ovšem ani tato níže uvedená opatření nezaručují, že jsme schopni včas dostát svým závazkům v případě vyhlášení vládních opatření, která zásadně omezila naši činnost. V tomto případě nemůžeme převzít odpovědnost za případné problémy.

 

Odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případech, kdy je prodlení způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru) nebo podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví. Prodlení prodávajícího v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a kupujícímu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení."

 

1.    Naši zaměstnanci byli včas informováni o problémech s vycestováním do rizikových oblastí a byli poučeni o možných rizikách s nimi spojenými. Díky tomu, si kolegové své cesty přeložili anebo úplně zrušili. Z tohoto vyplývá, že náš příjem i expedice je plně k dispozici.

2.    Interní chod společnosti zůstává nepřerušen v běžné podobě s praktickými opatřeními k zabránění šíření koronaviru (vyhýbáme se blízkému kontaktu, shromažďování osob, dodržujeme karanténních opatření, dodržujeme hygienické návyky atd.)

3.    Zaměstnancům, u kterých je možná práce z domova, jsme umožnili home office.

4.    V rámci možností dodržujeme plně hygienická nařízení, zaměstnancům byly dodány antibakteriální pomůcky.

5.    Všechny služební cesty do zahraničí byly ještě před vyhlášením pokynů úřadu vlády zrušeny.

6.    Činnost obchodních zástupců se omezuje na telefonický a emailový kontakt.

7.    Všechny schůzky se zástupci dodavatelů byly zrušeny a jsou také omezeny na telefonický a emailový kontakt. 

8.    Pro pohyb v areálu velkoobchodu platí speciální nařízení, která jsou umístěna na vstupní bráně společnosti. Každý návštěvník má tak povinnost ohlásit, z jakého důvodu do areálu vstupuje. V některých případech si společnost vymezuje právo na měření teploty.

9.    Veškeré marketingové aktivity jsou odloženy, týká se to akcí na prodejnách, které byly propagovány v médiích.

10. Síť maloobchodních prodejen je k dnešnímu datu pro fyzické osoby uzavřena. Prodejny ve Vizovicích, Trutnově a Kralupech nad Vltavou jsou zcela uzavřeny. Pro ostatní prodejny platí prodej pouze pro živnostníky a právnické subjekty, tento prodej probíhá však v upravené pracovní době a pouze po telefonické domluvě, nebo na zazvonění u prodejny.

Více na: https://www.matgroup.cz/cz/maloobchod/prodejny/

              Lochotínská: po – pá: 8:00 – 17:00, so: zavřeno

                 Zábělská: po – pá: 7:30 – 18:00, so: zavřeno

              Slaný: po – pá: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, so: zavřeno

              Cheb: po – pá: 8:00 -16:30, so: zavřeno

              Smíchov: po – pá: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, sobota: zavřeno

              Mariánské Lázně: po – pá: 8:00 – 16:00, so: zavřeno

              Nýrsko: po – pá: 9:00 – 16:00, so: zavřeno

              Sokolov: po – pá: 8:00 – 16:00, so: zavřeno

              Ledeč: po – pá: 8:00 – 16:00, so: zavřeno

              Kralupy: zavřeno

              Trutnov: zavřeno

              Vizovice: zavřeno

 

 

Budoucí vývoj všech opatření, lze těžko předvídat, my Vás však chceme ubezpečit, že děláme vše pro to, abychom dostáli našim obchodním závazkům a neohrozili zdraví a bezpečnost nikoho z nás.

Pevně věříme, že zvládneme tuto situaci v této nelehké době a budeme se těšit v náš pevný vztah i do budoucnosti.

 

Za nás a majitele společnosti.

 

Martina Carda                                                       Ing. Jiří Soukup

Prokuristka společnosti                                            prokurista společnosti