Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. květen 2018

Platné od 1. 5. 2018

Uděluji souhlas společnosti M.A.T. Group, s.r.o. se sídlem Na Roudné 176, 301 62 Plzeň IČO: 26367505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15668 (dále jen „M.A.T. Group“), se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře pro případ registrace za účelem zařazení do databáze a dalšího marketingového zpracování, t.j. nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a telefonu a se sběrem a zpracováním informací vztahujících se k mému nákupnímu chování shromážděných v rámci provozování věrnostního programu MATkarta (dále jen „věrnostní program“ a „osobní údaje“).

Na základě tohoto souhlasu je společnost M.A.T. Group oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem realizace marketingových aktivit v rámci věrnostního programu, vytváření průzkumu a obchodních statistik ohledně nákupního chování a chování v rámci věrnostního programu, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané společností M.A.T. Group (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a poštou).

Dále uděluji souhlas s tím, že M.A.T. Group může osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které pro mě mohou mít právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly členům věrnostního programu poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví členové věrnostního programu obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným členům věrnostního programu.

Tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství ve věrnostním programu, nejdéle však do doby jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv.

Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s Informacemi o ochraně osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů společností M.A.T. Group náleží.