Sezóna 2021

Sezóna 2021

Dobrý den,

chtěla bych Vás touto cestou informovat k sezoně 2021, která se nám blíží velmi rychle.

Vzhledem k aktuální situaci zejména ohledně položek námi importovaných, a které budou na přelomu roku a v prvních měsících roku 2021 naskladňovány, dojde k výraznému navýšení vstupních cen a to hned z několika důvodů.

Zejména v souvislosti s Covid19, kdy chybí v CN přístavech kontejnery a zároveň je velký problém s volným prostorem na lodích, došlo k velmi dramatickému nárůstu cen dopravy a to v některých případech až o 130%. Tento nárůst má následně bohužel velmi negativní dopad na nákupní ceny importovaného zboží a z tohoto důvodu nejsme schopni stávající prodejní ceny u importovaných položek  udržet na stávající úrovni.

Z výše uvedeného důvodu jsme nuceni poslat postupně přecenění všech položek, kterých se uvedené dotkne.

Dle předpovědí dopravců by mělo dojít k opětovnému snížení cen přepravy po CNY.

Nepředpokládá se však, že k uvedenému dojde v první polovině roku a dopad na vstupní ceny se projeví nejdříve v druhém pololetí 2021.

Je pro nás samozřejmostí, že jakmile dojde k opětovnému poklesu cen a budeme postupně naskladňovat nové dodávky tohoto zboží, budeme prodejní ceny aktualizovat a snažit se, aby se dostaly na nižší  úroveň, neboť máme velký zájem na tom  mít pro naše zákazníky co nejpříznivější prodejní ceny.

Kromě výše uvedeného bychom Vás chtěli požádat o vstřícnost i v případě nutnosti dalších cenových úprav, neboť tato změna se netýká jen našeho vlastního importu, ale i našich českých a polských dodavatelů importovaného zboží, kteří nás zatím kvůli změně cen nekontaktovali, ale vzhledem k situaci se dá očekávat, že tak do konce roku učiní.

Za vzniklé komplikace se Vám velice omlouváme a věříme, že stávající situaci pochopíte a vyjdete nám vstříc.

Předem děkuji za pochopení,

Martina Carda
prokurista
Tel.:         +420 376 709 246
Fax:         +420 376 709 298
E-mail:     martina.carda@matgroup.cz

Používáme technologie, jako jsou cookies za účelem analýzy návštěvnosti, cílené reklamy a zajištění fungování stránek. Více o ochraně osobních údajů.